Det vestlige kostholdet gjør oss syke

Store deler av den vestlige verden står overfor en epidemi bestående av en befolkning med økende grad av overvekt og fedme. Så mange som en av fem nordmenn lider av fedme, det vil si at de har en kroppsmasseindeks (BMI) over 30. I et globalt perspektiv så viser undersøkelser at så mye som 30% av verden´s befolkning er påvirket av vektproblemer. Langtidseffektene av overvekt og fedme gjør oss mer sårbare overfor de store livsstilssykdommene som diabetes 2, høyt blodtrykk, aterosklerose og kreft for å nevne noen.

Problemet med overvekt oppstår, når det er en ubalanse mellom forbrukt energi og et høyt inntak av kalorier gjennom kostholdet. Selv små forskjeller i det daglige energi-inntak kan gi store utslag. Studier har vist at det skjer en gjennomsnitt vektøking for kvinner og menn på 1 kg i løpet av et år, ganske enkelt ved å spise så lite som hhv 4 og 13 kilokalorier mer enn de forbrenner daglig.  

BraMage Prebiotika produktene er ment å brukes samtidig mens du er på en vektreduksjonsdiett eller også i forbindelse med et vanlig sunt kosthold. For at du skal forstå effekten av BraMage produktene er det viktig å forklare hvordan prebiotika innvirker på fordøyelsen og på helsen generelt.  

Betydningen av mikrobiomet for fedme

I de siste to tiår er det gjort forbausende oppdagelser, når det gjelder betydningen av mikrobiomet i tarmen og vår helse. Tarmfloraen i tykktarmen består av 100 billioner bakterieceller som er 10 ganger flere celler enn vi har i vår egen kropp. Denne bakteriemassen på ca 1,5kg gjør helt spesielle oppgaver for oss og tykktarmen er derfor sett på som et nytt viktig organ i menneskekroppen. Vi har en blanding av ca 400 forskjellige bakteriearter i tykktarmen som er unik for hvert enkelt menneske og som er forholdsvis konstant gjennom livet. Denne bakterieblandingen vil gi deg helsefordeler lokalt i tarmen og også ellers i kroppen, men bare hvis den er godartet.

Det er funnet at bakteriefloraen i tarmen også har betydning for utvikling av overvekt og fedme. Tarmfloraen hos mennesker med overvekt og fedme er i ubalanse eller i en tilstand som heter dysbiose. Mennesker med overvekt og fedme har en unormal bakterieflora (Firmicutes-dominert flora) i forhold til mennesker med en normal kroppsvekt (Bacteroidets-dominert flora). En Firmicutes-dominert flora har en større evne til å ekstrahere kalorier fra maten i forhold til en Bacteroidets-dominert flora. Overvekt og fedme er dermed relatert til en ubalanse eller dysbiose i tarmfloraen.

Årsaken til denne ubalansen er nok sammensatt, men vi vet at kostholdet har en stor innvirkning på tarmfloraen. En typisk vestlig diett med mye kjøtt og mettet fett og med et utilstrekkelig inntak av grønnsaker og kostfiber vil etterhvert gi en dårlig sammensatt tarmflora.  

Det vestlige kostholdet medvirker til dysbiose fog fedme

Et typisk vestlig kosthold preges av et for stort inntak av raffinerte karbohydrater som sukker og alle typer melprodukter der kostfiberdelen er trukket ut. Det preges også av et for stort inntak av rødt kjøtt og bearbeidete kjøttprodukter, for meget animalsk fett og for lite grønnsaker og frukt. I lengden fører et slikt kosthold til at de godartede bakteriene i din tarmflora blir sulteforet og dette fører så til en dysbiose.

En ubalanse i tarmfloraen eller dysbiose fører til flere skadelige effekter som øker sjansen for å få overvekt og fedme:

 • Det skjer normalt et opptak av energi eller kalorier fra tykktarmen som kommer fra bakterienes nedbrytning av matrester. Når du er overvektig og har en dysbiose i tykktarmen så er dette opptaket av næringsstoffer større og du legger altså på deg mer.
 • En lite gunstig tarmflora og dysbiose vil etterhvert forårsake det som kalles "lekk tarm". Ved lekk tarm er tarmbarrieren skadet slik at giftige stoffer og bakteriefragmenter lekker i gjennom tarmen og inn i blodsirkulasjonen. En lekkasje av toksiner og bakteriefragmenter fører til en lavgradig betennelsestilstand i hele kroppen som bidrar til blant annet insulinresistens og utvikling av overvekt og fedme. 
 • Dysbiose er relatert til insulin resistens og vanskeligheter med å holde blodsukkeret under kontroll. Flere studier har vist at prebiotika kan medvirke til å rette dysbiosen og få bedre kontroll med diabetes 2.
 • Når du er overvektig og med dysbiose i tarmen er du mer utsatt for en rekke andre sykdommer som kreft i tykktarm og andre steder i kroppen, hjerte-kar sykdom og betennelser i viktige organer utenom tarmen.

Prebiotika og helseeffekter ved overvekt og fedme

Det er forskjell på prebiotika og probiotika. Probiotika er levende bakterier som du normalt får i yoghurt og i tablett/kapselform. Prebiotika er foredlet naturlig plantefiber som går uforandret gjennom tynntarmen og som i tykktarmen fungerer som spesiell næring for dine egne godartede bakterier. De godartede bakteriene av typen bifidus og laktobacillus deler og formerer seg hvert 20 min, når det er nok næring tilstede i tarmen. Når dine egne godartede bakterier får næring i form av prebiotika vil de øke i antall og fortrenge skadelige bakterier samtidig som de produserer næringsstoffer lokalt i tarmen. Disse næringsstoffene har en rekke helsefremmende effekter. 

 • Stimulering av godartede bakterier fører til mindre opptak av kalorier fra tykktarmen.
 • Prebiotika fører til mindre produksjon av et appetitt-økende hormon i fra tarmen. Dette er med på å redusere det daglige matinntaket.
 • Utskillelsen av to appetitt-reduserende hormoner (GLP-1 og PYY) øker i fra tarmen som også reduserer matinntaket.
 • Tarmbarrieren styrkes og reduserer faren for "lekk tarm" og betennelse i kroppen. Dette er gunstig for å motvirke negative effekter av overvekt, fedme og diabetes-2 i kroppen.
 • Prebiotika virker stabiliserende på blodsukkeret og reduserer dermed sjansen for insulinresistens.
 • En velfungerende tarmflora med nok tilgang på prebiotika har en positiv innvirkning på hjernehelsen. Dette reduserer symptomer på angst og depresjon.

 

Inulin reduserer kroppsfett hos barn som er overvektige

En dobbelt blindet og placebo kontrollert studie er blitt utført ved universitet i Calgary, Canada på barn i alderen 7-12 år med overvekt eller fedme der effekten av prebiotika og inulin ble undersøkt. Forsøkspersonene ble randomisert til to grupper som fikk hhv 8 g/dag med oligofruktose beriket inulin og 3,3 g/dag med maltodekstrin placebo. Det ble ikke gjort noen begrensninger på kostholdet eller andre livsstilsfaktorer til forsøkspersonene. Studien varte i 16 uker og viste at gruppen som fikk inulin hadde en signifikant mindre øking av kroppsvekten i forhold til placebo gruppen. Det var også en signifikant reduksjon av kroppsfett, serum triglycerider og gallesyrer i avføringen. I tillegg var det en signifikant øking av bifidus bakterier i avføringen som indikerer en sunnere tarmflora.

Det er en stor interesse for å undersøke om en endring av tarmfloraen vil kunne redusere fedme og forbedre stoffskifte og helsen generelt. Tilskudd av inulin i kostholdet for barn med fedme viste i denne studien at dette er mulig. Ekstrapolerte data basert på 4 mnd avlesning viste at barn som fikk tilskudd av inulin ville legge på seg normalt i størrelsesorden 3 kg løpet av et år mens placebogruppen ville få en unrormal høy vektøking på 8 kg. Den gunstige effekten av inulin tilskrives en appetitt reduserende effekt som skjer pga en forbedring av tarmfloraen.  

BraMage Prebiotika passer inn i et sunt kosthold

BraMage produktene er spesielt formulert for å virke i hele tykktarmen og inneholder en bredspektret blanding av prebiotika. Oligofruktose virker i begynnelsen av tykktarmen mens inulin og resistent stivelse/maltodekstrin virker i hele resten av tykktarmen. Dette gir virkning og beskyttelse gjennom hele tykktarmen. 

For at prebiotika skal ha en effekt er det viktig å gi en tilstrekkelig dose slik det skjer en påvisbar øking av godartede bakterier i tykktarmen. Det er nødvendig med en daglig dosering 3-5 gram med oligofruktose og inulin for å oppnå en slik gunstig effekt. 4 tyggetabletter med BraMage Prebiotika inneholder 2,7 gram med inulin/oligofruktose og vil sammen med et ellers sunt kosthold med grønnsaker som også inneholder inulin gi en prebiotisk effekt. Du kan øke antallet med tyggetabletter uten at dette er farlig på noen måte. Inulin og resistent stivelse er klassifisert som kostfiber og det er ikke noen øvre grense for inntak av kostfiber. Det kan oppstå litt ekstra luft i tarmen, når du øker doseringen med prebiotika, men dette vil vanligvis avta ettersom tarmen blir vant med en ny tarmflora.  

Prebiotika bidrar til en sunn fordøyelse på en naturlig måte

Bildenavn Når vekta viser for meget, må vi ta noen grep

BraMage og prebiotika er et viktig hjelpemiddel for å oppnå vektreduksjon på en naturlig måte. Prebiotika er naturlig kostfiber fra planter og bidrar til å redusere appetitt og matinntak via kroppens egne virkningsmekanismer. Tarmbarrieren blir i tillegg styrket noe som reduserer den lavgradige betennelsen som følger med overvekt og fedme. Et daglig inntak av prebiotika gjør at det er lettere å ikke gå opp i vekt og å oppnå varig vektreduksjon. Dette skjer på en gradvis måte der kroppens hormoner for appetitt blir justert ned og redusert på en naturlig måte.

Det er vist at kostholdet påvirker tarmfloraen på en svært rask måte. Bakteriene formerer seg raskt og det er næringstilgangen som bestemmer hvilken type bakterier du får i tykktarmen til enhver tid. De godartede bakteriene som stimulerer metthetshormonene i tarmen og som styrker tarmbarrieren er avhengig av en daglig tilførsel av prebiotika. Dette sikrer du ved et sunt kosthold med mye grønnsaker og et daglig inntak av BraMage Prebiotika.

BraMage produktene virker sammen med et ellers sunt kosthold og den dietten som passer for deg. Hvis du er på en lavkarbo diett er det viktig at du passer på å få nok grønnsaker og frukt hver dag. Middelhavsdietten er ofte sitert til å være en av de sunneste diettene du kan følge og et godt utgangspunkt. Dietten karakteriseres av:

 • Mye frukt og grønnsaker, fullkorn brød og korn, nøtter, belgfrukter (erter, bønner og linser), frø og fisk.
 • Lite mettet fett fra meieriprodukter og rødt kjøtt.
 • Et moderat alkoholforbruk.
 • Et variert inntak av fett med mye bruk av olivenolje.

Det er også viktig å unngå endel matvarer, tilsetningsstoffer og legemidler som vi vet er skadelige for helsen:

 • Unngå så mye som mulig inntak av sukkerholdig væske, juice og søtsaker. Brødvarer med mye raffinerte meltyper og lite kostfiber bør unngås også.
 • Begrens inntaket av animalske produkter og rødt kjøtt. En til to middager i uken basert på kjøtt som hovedrett er nok. Unngå bearbeidete kjøttprodukter som bacon, salami, pølser etc.
 • Begrens inntaket av omega-6 fett så meget som mulig. Omega-6 fett finner du i kjøttprodukter fra dyr som går på kraftfor og diverse planteoljer som solsikkeolje, maisolje, soyaolje og i margarin. Bruk olivenolje og rapsolje.
 • Lag maten fra bunnen av, begrens bruken av ferdigmat, da vet du hva du putter i munnen. 
 • Unngå helt tilsetningsstoffer som emulgatorer og fortykningsmidler. Karagenan (E407) er et slikt overflateaktivt stoff som finnes i mange ferdigprodukter og som kan være skadelig for tarmen.
 • Unngå legemidler som kan skade tarmen. Dette gjelder særlig legemidler av typen NSAID smertestillende legemidler og protonpumpehemmere. 

Når du starter opp med BraMage er det lurt å starte med en lav dosering for så å øke etterhvert.

De to første ukene med BraMage Prebiotika eller BraMage Prebiotika D3: Ta 2 tyggetabletter daglig i forbindelse med frokostmåltidet. Alternativt 5ml med BraMage pulver som blandes ut i væske, smoothies og frokostblandinger.

De neste ukene økes doseringen til 4 tyggetabletter eller 10 ml pulver daglig. Dette er anbefalt dosering som sammen med et sunt kosthold vil hjelpe til med å redusere vekten, holde vekten nede og bidra til en god helse generelt i hele kroppen.

Referanser

1. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years, The GBD Obesity Collaborators, The New England Journal of Medicine, July 6, 2017

2. Tarmfloraen mulige betydning i utvikling, forebygging og behandling av fedme, Sedegheh Gharagozlian og Anne-Marie Aas, Seksjon for klinisk ernæring, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus. Gastroenterologen 01.06.2016

3. Is there a role of inulin in the management of type 2 diabetes mellitus?!, Wassef Girgiss Nicola et al., Int. J. of PharmTech Research, vol.8, No.10, pp 01-09.

4. Prebiotics Reduce Body Fat and Alter Intestinal Microbiota in Children Who Are Overweight or With Obesity, Alissa C. Nicolucci et al, Gastroenterology 2017; 153: 711-722

lagt til handlevogn